Grafické návrhy kovářských výrobků pomocí CAD systémů.

Projekt registrační číslo CZ.1.07/3.2.04/05.0079

Projekt OP VK "Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti tradiční kovářské výroby". Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Název projektu: Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti tradiční kovářské výroby
Žadatel: RIK-FER.CZ s.r.o.
Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo a název oblasti podpory: 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Název globálního programu: Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji
Projekt registrační číslo: CZ.1.07/3.2.04/05.0079
Cíle projektu: Cílem projektu v obecné rovině je rozšíření nabídky dalšího vzdělávání pro kováře a zámečníky v Jihomoravském kraji. Cílem je prohloubit odborné znalosti i dovednosti kovářů, teoreticky i prakticky, seznámit budoucí účastníky (a zaměstnance z oboru) s některými specifiky kovářského řemesla a tím zvýšit jejich konkurence schopnost a uplatnitelnost na trhu (ať již jako osob na pracovním trhu, či jako zaměstnavatelů v konkurenci např. zahraničních konkurenčních subjektů). Projekt si klade také za cíl eliminovat nedostatky ve vzdělávání odborných škol vznikem nových kurzů.

Konkrétně se uskuteční čtyři kurzy dalšího vzdělávání

  • Kovářské zpracování barevných kovů
  • Grafické návrhy kovářských výrobků z pohledu prodejnosti zákazníkům a úspěšné prezentace těchto návrhů
  • Povrchová úprava kovů
  • Grafické návrhy kovářských výrobků pomocí CAD systémů

POKRAČOVAT V KURZU